Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna w terminie 10-13 maja 2022 r. w Bydgoszczy – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą oraz  spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

Park Hotel Bydgoszcz Halina Pietraszek ul. kijowska 20;  85-700 Bydgoszcz 

Cena brutto wybranej oferty:   40 461.30  zł.

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Instytut De Republica przedłuża termin składania ofert  do dnia 20.04.2022 do godz. 12

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa hotelowa i gastronomiczna w terminie 10-13 maja 2022 r. w Bydgoszczy

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg. poniższego zapotrzebowania:

  1. Noclegi w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania w tym 3 o podwyższonym standardzie wraz ze śniadaniami w dniach 10-13 maja 2022 (3 doby)
    schematu:
  2. Przygotowanie kolacji  dla 16 osób* w restauracji Wykonującego w dniu 12 maja 2022. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI  ORAZ FORMULARZ OFERTY W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 20/04/2022 do godziny 12:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 20/04/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna w terminie 10-13 maja 2022 r. w Bydgoszczy – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna w terminie 10-13 maja 2022 r. w Bydgoszczy – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna w terminie 10-13 maja 2022 r. w Bydgoszczy – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 06/04/2022, 17:41:50
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica