Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2022 – Usługa gastronomiczna (przerwy kawowe oraz lunch bufetowy) na Zamku Królewskim – Konferencja w dniach 22-24 czerwca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą oraz  spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

SANTORINI   SJ   KRĘGLICCY  

Cena brutto wybranej oferty:  24 231 zł

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, NIP 7011029979, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia jest usługa gastronomiczna w dniach 22-24 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie w Nowej Sali Poselskiej

przerwy kawowe  i  lunch bufetowy w dniach 22 czerwca 2022 r.   –  24 czerwca 2022 r.

 

WIĘCEJ  INFORMACJI  W  ZAŁĄCZONYCH   DOKUMENTACH 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (08/04/2022 do godziny 15:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 08/04/2022 do godziny 15:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2022 – Usługa gastronomiczna (przerwy kawowe oraz lunch bufetowy) na Zamku Królewskim – Konferencja w dniach 22-24 czerwca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2022 – Usługa gastronomiczna (przerwy kawowe oraz lunch bufetowy) na Zamku Królewskim – Konferencja w dniach 22-24 czerwca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2022 – Usługa gastronomiczna (przerwy kawowe oraz lunch bufetowy) na Zamku Królewskim – Konferencja w dniach 22-24 czerwca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 01/04/2022, 18:28:24
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica