Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2022 – Usługa hotelowa – Konferencja w dniach 22-24 czerwca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu:

Orbis SA;  ul. Złota 59; 00-120 Warszawa

Orbis SA Oddział Sofitel Victoria, ul. Królewska 11; 00-065 Warszawa

 

Cena brutto wybranej oferty: 9 561,60

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Instytut De Republica oświadcza że przedłuża termin składania ofert do dnia 15.04.2022 do godz. 12

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, NIP 7011029979, zaprasza  do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa hotelowa w  Warszawie terminie 22-24 czerwca 2022

Opis przedmiotu zamówienia:

Noclegi w pokojach jednoosobowych lub  dwuosobowych ale do pojedynczego wykorzystania wraz ze śniadaniami dla 4-6 osób w dniach 22-24 czerwca 2022r.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH 

 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 15/04/2022 do godziny 12:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 15/04/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2022 – Usługa hotelowa – Konferencja w dniach 22-24 czerwca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2022 – Usługa hotelowa – Konferencja w dniach 22-24 czerwca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2022 – Usługa hotelowa – Konferencja w dniach 22-24 czerwca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 01/04/2022, 17:06:34
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica