Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 3-5 kwietnia 2022 w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą oraz  spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

Novotel Gdańsk Marina, Ul. Jelitkowska 20, 80-342 Gdańsk

Cena brutto wybranej oferty:  43 100 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

INSTYTUT  DE  REPUBLICA  ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

Usługę konferencyjną w dniach 3-5 kwietnia 2022 w Gdańsku.

Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa konferencyjna wg.  zapotrzebowania:
a) Noclegi wraz ze śniadaniami dla 30 osób w dniach 3-5 kwietnia 2022 (2 doby) 
b) Sala konferencyjna dla minimum 30 osób 
– 4 kwietnia- dostępność w godz. 8 – 15;
– 5 kwietnia- dostępność w godz. 9 – 14;
c) Przerwy kawowe w dniach 4 oraz 5 kwietnia dla 30 osób 
d) Lunch bufetowy w opcji mięsnej i bezmięsnej w dniach 4 oraz 5 kwietnia 2022 z napojami 
e) Kolacja bufetowa w dniu 3 kwietnia w godz. 18-21 dla 30 osób 
f) Uroczysta serwowana kolacja w dniu 4 kwietnia dla w godz. 19-22 dla 30 osób

WIĘCEJ INFORMACJI  W ZAŁĄCZNIKACH DO OGŁOSZENIA 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (17/03/2022 do godziny 13:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 17/03/2022 do godziny 13:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 3-5 kwietnia 2022 w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 3-5 kwietnia 2022 w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 3-5 kwietnia 2022 w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 11/03/2022, 10:41:12
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica