Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2022 – usługa konferencyjna w dniach 29-31 marca 2022 w Kazimierzu Dolnym– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica,  zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający wybrał  najkorzystniejszą ofertę oraz spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

PPHU ALEX Aleksander Serwatka
Hotel &Restauracja „DWA KSIĘŻYCE”, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą

Cena brutto wybranej oferty: 33.992 złotych

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: usługa konferencyjna w dniach 29-31 marca 2022 w Kazimierzu Dolnym

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg poniższego zapotrzebowania:
a) Noclegi ( 2 noce) w dniach 29-31 marca 2022 dla 30 osób
b) Wynajem sali konferencyjnej dla 30 osób:
– w dniu 30 marca 2022 od godziny 12- cały dzień,
– w dniu 31 marca 2022 od godz. 9 do 15.30.
c) Przerwy kawowe dla 30 osób:
– w dniach 30 i  31 marca 2022 – przerwa o godz. 12-12.30 obejmująca wodę, soki, herbatę, kawę z ekspresu, ostatecznie z warnika, ciasteczka – 2 rodzaje – nielimitowane + woda gazowana i niegazowana na stół
d)  2 kolacje serwowana dla 30 osób
e) Lunch dla 30 osób w dniach 30  i 31 marca 

* liczba uczestników może ulec zmianie w zakresie noclegów jak i kolacji i będzie potwierdzona do 24 marca 2022 włącznie.

2.3. Dodatkowe wymagania i  informacje:
– sala na czas kolacji na wyłączność, białe nakrycia
– bezpłatny parking dla gości
– możliwość bezpłatnego przedłużenia doby hotelowej do g 14 w dniu 31 marca 2022

3. Miejsce wykonania zamówienia: Kazimierz Dolny

4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:
data rozpoczęcia 29/03/2022 i data zakończenia 31/03/2022

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKACH 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (14/03/2022 do godziny 13:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 14/03/2022 do godziny 13:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2022 – usługa konferencyjna w dniach 29-31 marca 2022 w Kazimierzu Dolnym– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2022 – usługa konferencyjna w dniach 29-31 marca 2022 w Kazimierzu Dolnym– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2022 – usługa konferencyjna w dniach 29-31 marca 2022 w Kazimierzu Dolnym– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 08/03/2022, 16:30:09
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica