Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2022 – Dostawa tabletów ( 27 szt.) – na nagrody w konkursie organizowanym przez Instytut De Republica

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica informuje, iż  realizację przedmiotu zamówienia

(tablety na nagrody w konkursach IDR)  wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu   – Morele.net sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 43B, 31-864 Kraków

Cena brutto wybranej oferty: 40 095,54 zł

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761  Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia (nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego):

Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych tabletów w ilości 27 szt. na nagrody w konkursie organizowanym  przez Instytut

 

 Opis przedmiotu zamówienia oraz  dokumenty w poniższych plikach  

( do pobrania )

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (21/02/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 21/02/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2022 – Dostawa tabletów ( 27 szt.) – na nagrody w konkursie organizowanym przez Instytut De Republica"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2022 – Dostawa tabletów ( 27 szt.) – na nagrody w konkursie organizowanym przez Instytut De Republica"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2022 – Dostawa tabletów ( 27 szt.) – na nagrody w konkursie organizowanym przez Instytut De Republica". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 16/02/2022, 12:00:12
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica