Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2022 – Asysta techniczna strony internetowej i SEO (pozycjonowanie www) na lata 2022- 2023.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica informuje, iż  realizację przedmiotu zamówienia

(asysta techniczna strony internetowej i asystę techniczną sklepu  oraz  SEO (pozycjonowanie www)  – na lata 2022- 2023  (12 miesięcy od daty podpisania umowy)) 

wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu   – BOARDWALK Robert Gmyrek z siedzibą: ul. Marii Konopnickiej 6/235, 00-491 Warszawa, NIP 796-255-90-62

 

Cena brutto wybranej oferty:    6 000,00 miesięcznie + płatność za efekt (SEO) / za cały czas trwania umowy. 

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

W związku ze zmianą  ogłoszenia 

Obowiązuje nowy termin złożenia ofert do 17.02.2022 do godz. 16.00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republika, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:
Asysta techniczna strony internetowej i SEO (pozycjonowanie www) na lata 2022-2023 ( 01.03.2022-28.02.2023

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania są:
• Prace programistyczne i wsparcie techniczne (doradztwo) IT dla administratorów strony
iderepublica.pl w zakresie stałego rozwoju i rozbudowy strony, w tym dodawania nowych treści,
wdrażania drobnych zmian w wyglądzie i działaniu systemu, administracji kodów i dostępów do
usług zewnętrznych, takich jak Google Tag Manager, Google Analytics oraz optymalizacji kodu
źródłowego strony oraz umieszczanych treści w formule miesięcznego ryczałtu stałego przez cały
okres obowiązywania umowy
• Wsparcie techniczne przy sklepie internetowym
• Pozycjonowanie SEO w wynikach wyszukiwarki Google na frazy wymienione w załączniku nr 1 w
celu zapewnienia obecności domeny iderpublica.pl na najwyższych pozycjach wyników
wyszukiwania (TOP 10)

NOWY TERMIN ZŁOŻNIA OFERT DO 17.02.2022. do godziny: 16:00

WIĘCEJ  INFORMACJI  W ZAŁĄCZNIKACH 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 17/02/2022 do godziny 16:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 17/02/2022 do godziny 16:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2022 – Asysta techniczna strony internetowej i SEO (pozycjonowanie www) na lata 2022- 2023."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2022 – Asysta techniczna strony internetowej i SEO (pozycjonowanie www) na lata 2022- 2023."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2022 – Asysta techniczna strony internetowej i SEO (pozycjonowanie www) na lata 2022- 2023.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 14/02/2022, 11:35:30
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica