Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 – Usługa hotelowo- gastronomiczna w dniach 17-19 marca 2022 dla 40 osób – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

Przedsiębiorstwo Turystyczne „ROZTOCZE: Sp. z o.o.,
ul. Grecka 6, 22-400 Zamość

Cena brutto wybranej oferty: 18 360 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Usługa hotelowo  – gastronomiczna w dniach 17-19 marca 2022 w Zamościu – dla 40 osób 

 

Więcej informacji w załączonych plikach

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (11/02/2022 do godziny 13:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 11/02/2022 do godziny 13:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 – Usługa hotelowo- gastronomiczna w dniach 17-19 marca 2022 dla 40 osób – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 – Usługa hotelowo- gastronomiczna w dniach 17-19 marca 2022 dla 40 osób – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 – Usługa hotelowo- gastronomiczna w dniach 17-19 marca 2022 dla 40 osób – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 04/02/2022, 12:09:50
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica