Unieważnione

IDR ZP/P/2023/03 – INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2-6 oraz W CZĘSCI 1      W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH /PONIŻEJ/

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający:
Instytut De Republica
al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
w imieniu i na rzecz którego działa:
CWW Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
ul. Włodkowica 10/11, 50-072 Wrocław

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH, numer postępowania: IDR ZP/P/2023/03

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 276 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), niniejszym informuję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumenty zamówienia zostały opublikowane na Platformie e-Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6898e80f-8e90-11ee-b55a-a22b2d7f700ew dniu 29 listopada 2023 r. (numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520622)

Za Zamawiającego
Wojciech Wołoncewicz

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (07/12/2023 do godziny 12:00)

Data publikacji: 01/12/2023, 11:39:06
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica