W trakcie

IDR ZP/P/2023/02 – DRUK,OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW INSTYTUTU DE REPUBLICA

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE  NA     DRUK,OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW INSTYTUTU DE REPUBLICA  (IDR ZP/P/2023/02)       ZOSTAŁO  OGŁOSZONE NA STRONACH:

 

  1. PORTALU EZAMOWIENIA.GOV.PL

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93b86fa8-32a3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

2. Ogłoszenie w TED / DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ:

Usługi – 483510-2023 – TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

 

 

 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (12/09/2023 do godziny 12:00)

Data publikacji: 09/08/2023, 19:12:48
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica