W trakcie

IDR ZP/P/2022/11 – Ogłoszenie o zamówieniu – OPRACOWANIA REDAKCYJNE, KOREKTA I SKŁAD PUBLIKACJI NAUKOWYCH NA RZECZ INSTYTUTU DE REPUBLICA

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Tytuł/nazwa postępowania

OPRACOWANIA REDAKCYJNE, KOREKTA I SKŁAD PUBLIKACJI NAUKOWYCH NA RZECZ INSTYTUTU DE REPUBLICA

 

Identyfikator postępowaniaba2a504f-51a0-4067-99e0-6d460d2cc4db

Tryb Przetarg nieograniczony

Status Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny2022/S 145-414434

 

Adres strony WWW postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

 

Link do postepowania w miniportalu ( SWZ, załączniki do SWZ  i inne pliki oraz informacje o sposobie składania ofert) 

miniPortal (uzp.gov.pl)

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (29/08/2022 do godziny 11:30)

Data publikacji: 29/07/2022, 10:44:40
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica