W trakcie

IDR ZP/P/2022/06 – Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi – Opracowania redakcyjne, korekta i skład publikacji naukowych na rzecz Instytutu de Republica

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Opracowania redakcyjne, korekta i skład publikacji naukowych na rzecz Instytutu de Republica

 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy – Usługi

 

Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00

Miejsce składania ofert: https://pierog.ezamawiajacy.pl

Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 10:15
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00174952/01 z dnia 2022-05-24

 

Szczegóły pod linkiem:

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/61661/details 

Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (31/05/2022 do godziny 10:00)

Data publikacji: 25/05/2022, 10:36:43
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica