Rozstrzygnięte

Specjalista/ka ds. pozyskiwania obiektów cyfrowych (umowa zlecenie)

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Podstawowe obowiązki:

– wykonywanie kwerend dotyczących materiałów ikonograficznych na potrzeby działalności Instytutu;

– przygotowywanie opisów do wyszukiwanych materiałów ikonograficznych;

– pozyskiwanie praw autorskich i/lub licencji do obiektów cyfrowych na potrzeby działalności Instytutu;

– praca przy tworzeniu bazy danych pozyskanych materiałów ikonograficznych;

– pozyskiwanie zgód na udostępnianie wybranych obiektów cyfrowych, weryfikacja ich stanu prawnego, nadzór nad licencjami oraz zawieranie umów licencyjnych na wykorzystanie materiałów ikonograficznych w porozumieniu i współpracy z odpowiednimi działami w Instytucie;

– odpowiedzialność za obieg dokumentów finansowych, koordynacja wydatków i rozliczeń finansowych dotyczących pozyskiwania obiektów cyfrowych i/lub licencji w porozumieniu i współpracy z odpowiednimi działami w Instytucie;

– bieżąca archiwizacja prowadzonych spraw;

– współpraca z innymi działami w zakresie realizacji celów statutowych Instytutu.

 

Wymagania:

– doświadczenie w pozyskiwaniu obiektów cyfrowych, we współpracy z instytucjami archiwalnymi, pozyskiwaniu zgód i licencji na wykorzystanie obiektów cyfrowych, opisywaniu materiału ikonograficznego;

– wykształcenie wyższe (preferowane: historia, historia sztuki, bibliotekoznawstwo, inne kierunki humanistyczne);

– znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie;

– podstawowa znajomość przepisów prawnych w zakresie ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;

– dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel);

– dobra organizacja pracy własnej;

– samodzielność;

– staranność, dokładność.

 

Oferujemy:

umowę zlecenie

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (22/12/2023 do godziny 00:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 22/12/2023 do godziny 00:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Specjalista/ka ds. pozyskiwania obiektów cyfrowych (umowa zlecenie)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Specjalista/ka ds. pozyskiwania obiektów cyfrowych (umowa zlecenie)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Specjalista/ka ds. pozyskiwania obiektów cyfrowych (umowa zlecenie)".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 11/12/2023, 15:25:36
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica