Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WYDARZEŃ – umowa o pracę lub umowa zlecenie (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Przedłuża się termin składania ofert do 31.01.2024

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków

 • kompleksowa organizacja konferencji, seminariów, uroczystości rocznicowych (dalej zwanymi: wydarzeniami) organizowanych i współorganizowanych przez Instytut na terenie Polski, w tym koordynacja i nadzór nad organizowanymi uroczystościami na poziomie współpracy pomiędzy podmiotami (służbami i instytucjami) odpowiedzialnymi za poszczególne obszary odpowiedzialności, weryfikacja list uczestników imprezy, zapewnieniem miejsca wydarzenia, koordynacja usług gastronomicznych i hotelowych oraz transportu, obsługa techniczna wydarzeń,

 • w ramach koordynacji prac nad wydarzeniami organizowanymi przez IDR – konieczność wyjazdów służbowych,

 • wykonywanie czynności z związanych z konferencjami i innymi wydarzeniami organizowanymi przez Instytut De Republica w zakresie Zamówień Publicznych /w tym m.in. szacowanie, wnioskowanie o udzielenie zamówień publicznych, tworzenie opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji, współpraca z działem Zamówień Publicznych w zakresie wyboru procedury i prowadzenia postepowania, prowadzenie korespondencji i uzgodnień z oferentami w zakresie zamówień publicznych, prowadzenie rejestru Zamówień Publicznych/

 • wspieranie Biura Administracyjno-Finansowego w zakresie prac biurowych

 

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki marketing, zarządzanie, finanse i rachunkowość,

 • doświadczenie pracy w jednostkach budżetowych przy administracji/organizacji konferencji,

 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,

 • dyspozycyjność w zakresie podróży służbowych na terenie Polski,

 • umiejętność organizacji wydarzeń, redagowania pism, zaproszeń, etykietowania korespondencji, pozyskiwanie danych, tworzenie i zarządzanie bazami danych,

 • umiejętność wykonywania obowiązków pod presją czasu,

 • samodzielność i odpowiedzialność,

 • łatwość w budowaniu relacji i współpracy w zespole,

 • ZNAJOMOSC USTAWY PZP – BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM

 • MOŻLIWOSC PODJĘCIA PRACY OD 02.01.2024 R. – BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w prężnie rozwijającej się państwowej jednostce budżetowej

 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

 • stałe godziny pracy

 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów

 • przyjazną atmosferę pracy

Zmiana treści nr 1:

W związku u o głoszeniem rekrutacyjnym na stanowisku „SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WYDARZEŃ ” dopuszcza się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 31/01/2024 do godziny 16:00

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 31/01/2024 do godziny 16:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WYDARZEŃ – umowa o pracę lub umowa zlecenie"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WYDARZEŃ – umowa o pracę lub umowa zlecenie"
 • drogą elektroniczną na adres email . W tytule prosimy o wpisanie "SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WYDARZEŃ – umowa o pracę lub umowa zlecenie".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 27/11/2023, 17:08:21
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica