Unieważnione

SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU /1 ETAT/

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Rekrutacja zakończona

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Główny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in:

 • kompleksowa obsługa sekretariatu Instytutu De Republica;
 • zarządzanie korespondencją (przychodzącą, wychodzącą i wewnętrzną)
  oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji;
 • dbanie o prawidłowy obieg faktur i dokumentów zgodnie z wewnętrznymi regulacjami tj.: Instrukcją Kancelaryjną oraz Polityką Rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji zgodnie z zasadami archiwizacji;
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad i konferencji Dyrektora IDR;
 • organizowanie i obsługa wydarzeń w siedzibie instytut tj.: spotkań, konferencji, wydarzeń JCF, posiedzeń Rady Naukowej IDR;
 • wsparcie administracyjne i biurowe Biura Administracyjno – Finansowego
 • obsługa sekretarska Koordynatorów i Zespołu Wydawniczego 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • staż pracy: minimum 5 lat (doświadczenie pracy w jednostkach finansów publicznych będzie dodatkowo punktowane)  
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • dobra znajomość pakietu Office oraz oprogramowania do wysyłki masowej;
 • komunikatywna  znajomość języka angielskiego /wymaganie konieczne/
 • odpowiedzialność i samodzielność;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, komunikacyjne;
 • umiejętność tworzenia i redagowania  pism i protokołów;
 • wysoka kultura osobista.

 

Dodatkowo punktowana podczas procesu rekrutacji będzie:

 • znajomość przepisów i czynności archiwizacyjnych
 • znajomość oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów
 • zadeklarowana dyspozycyjność gotowości do pracy także w godzinach wieczornych (podczas obsługi wydarzeń w siedzibie IDR)  
 • możliwość rozpoczęcia pracy od 2 stycznia 2024r. lub wcześniej

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w prężnie rozwijającej się państwowej jednostce budżetowej

 • atrakcyjne wynagrodzenie w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz  świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów
 • przyjazną atmosferę 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (18/12/2023 do godziny 00:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 18/12/2023 do godziny 00:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU /1 ETAT/"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU /1 ETAT/"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "SPECJALISTKA / SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU /1 ETAT/".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 27/11/2023, 17:01:05
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica