W trakcie

SPECJALISTA DO OBSŁUGI SEKRETARIATU /1 ETAT/

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Główny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in:

 • kompleksowa obsługa sekretariatu Instytutu De Republica;
 • zarządzanie korespondencją (przychodzącą, wychodzącą i wewnętrzną)
  oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji;
 • dbanie o prawidłowy obieg faktur i dokumentów zgodnie z wewnętrznymi regulacjami tj.: Instrukcją Kancelaryjną oraz Polityką Rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji zgodnie z zasadami archiwizacji;
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad i konferencji Dyrektora IDR;
 • organizowanie i obsługa wydarzeń w siedzibie instytut tj.: spotkań, konferencji, wydarzeń JCF, posiedzeń Rady Naukowej IDR;
 • wsparcie administracyjne i biurowe Biura Administracyjno – Finansowego

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • staż pracy: minimum 5 lat (doświadczenie pracy w jednostkach finansów publicznych będzie dodatkowo punktowane)  
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • dobra znajomość pakietu Office oraz oprogramowania do wysyłki masowej;
 • komunikatywna  znajomość języka angielskiego /wymaganie konieczne/
 • odpowiedzialność i samodzielność;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, komunikacyjne;
 • umiejętność tworzenia i redagowania  pism i protokołów;
 • wysoka kultura osobista.

 

Dodatkowo punktowana podczas procesu rekrutacji będzie:

 • znajomość przepisów i czynności archiwizacyjnych
 • znajomość oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów
 • zadeklarowana dyspozycyjność gotowości do pracy także w godzinach wieczornych (podczas obsługi wydarzeń w siedzibie IDR)  
 • możliwość rozpoczęcia pracy od 2 listopada 2023r. lub wcześniej

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w prężnie rozwijającej się państwowej jednostce budżetowej

 • atrakcyjne wynagrodzenie w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz  świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów
 • przyjazną atmosferę 

 

 

 

 •  
Składanie ofert:

Termin składnia ofert: 28/09/2023 do godziny 12:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 28/09/2023 do godziny 12:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "SPECJALISTA DO OBSŁUGI SEKRETARIATU /1 ETAT/"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "SPECJALISTA DO OBSŁUGI SEKRETARIATU /1 ETAT/"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "SPECJALISTA DO OBSŁUGI SEKRETARIATU /1 ETAT/". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 16/09/2023, 16:46:35
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica