W trakcie

Koordynator/-ka ds. programowych w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Instytut De Republica poszukuje  kandydatki lub kandydata na stanowisko koordynator/-ka ds. programowych w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

– tworzenie koncepcji merytorycznej i oferty programowej programu stypendialnego;

– kontakt z wykładowcami, prowadzącymi seminaria, gośćmi szkoły letniej, tutorami, moderatorami, stypendystami;

– wsparcie merytoryczne w bieżących działaniach komunikacyjnych;

– moderowanie i animowanie spotkań otwartych;

– realizacja bieżących zadań i prac związanych z potrzebami programowymi JCF;

– współpraca z Zespołami Instytutu De Republica.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

– umowa zlecenie na czas określony

– praca ok. 20 godzin w tygodniu

– elastyczne godziny pracy

– praca zdalna/ w siedzibie Instytutu

 

OCZEKIWANIA

– wykształcenie wyższe

– doświadczenie w pracy ze środowiskiem akademickim/naukowym, uczelniami i innymi placówkami naukowymi

– zainteresowanie i znajomość tematyki związanej z działalnością JCF

– umiejętność samodzielnego prowadzenia kilku zadań równolegle

– umiejętność szybkiego zbierania potrzebnych informacji

– umiejętność moderowania spotkań/dyskusji

– kreatywność w rozwiązywaniu problemów

– sprawne poruszanie się w sieci

– dokładność, skrupulatność, punktualność

– umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

 

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń oraz CV na adres rekrutacja@iderepublica.pl

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (15/09/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 15/09/2023 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Koordynator/-ka ds. programowych w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF)."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Koordynator/-ka ds. programowych w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF)."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Koordynator/-ka ds. programowych w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 04/09/2023, 19:05:47
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica