W trakcie

Koordynator/-ka ds. organizacyjnych w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

 

Instytut De Republica poszukuje  kandydatki lub kandydata na stanowisko koordynator/-ka ds. organizacyjnych w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

–  bieżąca koordynacja organizacyjna, administracyjna i techniczna programu JCF

– współtworzenie budżetu programu stypendialnego i nadzór nad jego realizacją

– koordynowanie obiegu dokumentów i korespondencji, nadzorowanie obiegu informacji, pośredniczenie w kontakcie między zespołem projektowym, pracownikami Instytutu De Republica, a podmiotami zewnętrznymi

– organizacja przestrzeni i zaplecza technicznego w trakcie spotkań i szkoły letniej

–  bieżące zadania i prace zlecone związane z potrzebami organizacyjnymi JCF

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

– umowa zlecenie na czas określony

– praca ok. 20 godzin w tygodniu

– elastyczne godziny pracy

– praca zdalna/ w siedzibie Instytutu

 

OCZEKIWANIA

– wykształcenie wyższe

– doświadczenie w pracy ze środowiskiem akademickim/naukowym, uczelniami i innymi placówkami naukowymi

– zainteresowanie tematyką związaną z działalnością JCF

– wiedza na temat procesu organizacyjnego wydarzeń publicznych

– umiejętność samodzielnego prowadzenia kilku zadań równolegle

– kreatywność w rozwiązywaniu problemów

– zdolności komunikacyjne i negocjacyjne

– dokładność, skrupulatność, punktualność 

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń oraz CV na adres rekrutacja@iderepublica.pl

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (15/09/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 15/09/2023 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Koordynator/-ka ds. organizacyjnych w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF)."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Koordynator/-ka ds. organizacyjnych w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF)."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Koordynator/-ka ds. organizacyjnych w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 04/09/2023, 19:00:34
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica