W trakcie

Główny/-a koordynator/-ka programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Instytut De Republica poszukuje  kandydatki lub kandydata na stanowisko głównego/głównej koordynator/-ka w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

– bieżąca koordynacja pracy zespołu projektowego Joseph Conrad Fellowship

– nadzór nad harmonogramem projektu, planowanie rozwoju działania i monitorowanie rezultatów

– opracowanie ram organizacyjnych programu stypendialnego i nadzorowanie ich realizacji

– nadzorowanie organizacji cyklu spotkań oraz szkoły letniej

– nadzorowanie współpracy zespołu projektowego z Zespołami Instytutu De Republica

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

– umowa zlecenie na czas określony

– praca ok. 20 godzin w tygodniu

– elastyczne godziny pracy

– praca zdalna/ w siedzibie Instytutu

 

OCZEKIWANIA

– wykształcenie wyższe

– doświadczenie w pracy ze środowiskiem akademickim/naukowym, uczelniami i innymi placówkami naukowymi

– zainteresowanie i znajomość tematyki związanej z działalnością JCF

– umiejętność zarządzania projektami i zespołem

– umiejętność samodzielnego prowadzenia kilku zadań równolegle

– kreatywność w rozwiązywaniu problemów

– dokładność, skrupulatność, punktualność

– umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

 

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń oraz CV na adres rekrutacja@iderepublica.pl

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (15/09/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 15/09/2023 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Główny/-a koordynator/-ka programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF)."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Główny/-a koordynator/-ka programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF)."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Główny/-a koordynator/-ka programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 04/09/2023, 18:55:09
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica