W trakcie

Specjalistka / Specjalista ds. organizacji konferencji – 1 ETAT

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków

 • kompleksowa organizacja konferencji, seminariów, uroczystości rocznicowych (dalej zwanymi: wydarzeniami) organizowanych i współorganizowanych przez Instytut na terenie Polski, w tym koordynacja i nadzór nad organizowanymi uroczystościami na poziomie współpracy pomiędzy podmiotami (służbami i instytucjami) odpowiedzialnymi za poszczególne obszary odpowiedzialności, weryfikacja list uczestników imprezy, zapewnieniem miejsca wydarzenia, koordynacja usług gastronomicznych i hotelowych oraz transportu, obsługa techniczna wydarzeń,

 • w ramach koordynacji prac nad wydarzeniami organizowanymi przez IDR – konieczność wyjazdów służbowych,

 • wykonywanie czynności z związanych z konferencjami i innymi wydarzeniami organizowanymi przez Instytut De Republica w zakresie Zamówień Publicznych /w tym m.in. szacowanie, wnioskowanie o udzielenie zamówień publicznych, tworzenie opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji, współpraca z działem Zamówień Publicznych w zakresie wyboru procedury i prowadzenia postepowania, prowadzenie korespondencji i uzgodnień z oferentami w zakresie zamówień publicznych, prowadzenie rejestru Zamówień Publicznych/

 • wspieranie Biura Administracyjno-Finansowego w zakresie prac biurowych

 

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki marketing, zarządzanie, finanse i rachunkowość,

 • doświadczenie pracy w jednostkach budżetowych przy administracji/organizacji konferencji,

 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,

 • dyspozycyjność w zakresie podróży służbowych na terenie Polski,

 • umiejętność organizacji wydarzeń, redagowania pism, zaproszeń, etykietowania korespondencji, pozyskiwanie danych, tworzenie i zarządzanie bazami danych,

 • umiejętność wykonywania obowiązków pod presją czasu,

 • samodzielność i odpowiedzialność,

 • łatwość w budowaniu relacji i współpracy w zespole,

 • ZNAJOMOSC USTAWY PZP – BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM

 • MOŻLIWOSC PODJĘCIA PRACY OD 01.09.2023 R. – BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w prężnie rozwijającej się państwowej jednostce budżetowej

 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

 • stałe godziny pracy

 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów

 • przyjazną atmosferę pracy

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (18/08/2023 do godziny 00:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 18/08/2023 do godziny 00:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Specjalistka / Specjalista ds. organizacji konferencji – 1 ETAT"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Specjalistka / Specjalista ds. organizacji konferencji – 1 ETAT"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Specjalistka / Specjalista ds. organizacji konferencji – 1 ETAT". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 03/08/2023, 17:12:40
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica