Rozstrzygnięte

Samodzielny Specjalista / Samodzielna Specjalistka ds. Kadr i Płac – 1 ETAT

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy – z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy i rozporządzeniami, oraz w terminach wynikających z przepisów prawa, w tym: przygotowywanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy itp.;

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowym Quorum QNT

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych;

 • koordynowanie obiegu dokumentów personalnych;

 • wystawianie wymaganych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników i instytucji zewnętrznych;

 • naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie list płac, kartotek wynagrodzeń, deklaracji PIT, ZUS-u, PFRON; sporządzanie bieżącej ewidencji wynagrodzeń;

 • naliczanie PPK;

 • monitorowanie ważności badań okresowych pracowników, szkoleń bhp, ewidencjonowanie zwolnień lekarskich i nieobecności;

 • sporządzanie zestawień i raportów z zakresu zatrudnienia i płac, sporządzanie sprawozdań;

 • przygotowywanie bieżących zaświadczeń dla pracowników, do wydawania których Zleceniodawca jest zobowiązany z tytułu zatrudnienia danego pracownika;

 • w zakresie umów cywilnoprawnych – przygotowanie umów cywilnoprawnych i rachunków, sporządzanie deklaracji PIT-11 dla zleceniobiorców;

 • bieżące prowadzenie spraw przed urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym reprezentowanie instytutu w czasie i w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

Nasze wymagania

 • min. 5-letniego doświadczenia w dziale finansowym, na podobnym stanowisku (doświadczenie w jednostkach samorządowych lub budżetowych będzie dodatkowym atutem) z czego przynajmniej 12 miesięcy w latach 2022-2023r. ( warunek obowiązkowy)

 • wykształcenia wyższego, kierunkowego najlepiej w obszarze HR, finansów i rachunkowości

 • zdolności analitycznych i umiejętności pracy z danymi liczbowymi

 • bardzo dobrej znajomości programu Microsoft Excel

 • znajomości zagadnień księgowych, przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości

 • znajomość oprogramowania kadrowo-płacowego Quorum firmy QNT będzie dodatkowym atutem

 • samodzielności i odpowiedzialności

 • łatwości w budowaniu relacji i współpracy w zespole

Oferujemy:

 • umowę o pracę stabilne zatrudnienie z atrakcyjnym wynagrodzeniem w ramach umowy o pracę już od sierpnia 2023 roku

 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

 • stabilną pracę w prężnie rozwijającej się państwowej jednostce budżetowej

 • stałe godziny pracy

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów;

 • przyjazną atmosferę pracy

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (31/07/2023 do godziny 15:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 31/07/2023 do godziny 15:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Samodzielny Specjalista / Samodzielna Specjalistka ds. Kadr i Płac – 1 ETAT"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Samodzielny Specjalista / Samodzielna Specjalistka ds. Kadr i Płac – 1 ETAT"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Samodzielny Specjalista / Samodzielna Specjalistka ds. Kadr i Płac – 1 ETAT". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 24/07/2023, 19:00:29
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica