Rozstrzygnięte

UMOWA ZLECENIE – Prowadzenie warsztatów z zakresu literatury/filozofii/myśli społecznej – filozofii polityki/historii oraz konsultacji (tutoring) dla uczestników II edycji Szkoły Letniej, które odbędą się w dniach 01-05.08.2023 r. w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship [4 osoby]

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Prowadzenie warsztatów z zakresu literatury/filozofii/myśli społecznej – filozofii polityki/historii oraz konsultacji (tutoring) dla uczestników II edycji Szkoły Letniej, które odbędą się w dniach 01-05.08.2023 r. w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship [4 osoby]

 

Miejsce wykonania zlecenia:  Góra Kalwaria – Koszary Arche Hotel

 

Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe, stopień naukowy co najmniej doktor – /wymagania: wyższe wykształcenie, stopień naukowy co najmniej doktora, literaturoznawstwo/ filozofia/ myśl społeczna – filozofia polityki/ historia/

–  udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu publikacji naukowych na w/w kierunkach: książki/czasopisma, artykuły naukowe.

– wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji i prowadzenia spotkań/dyskusji/warsztatów.

 

Informacje dodatkowe :

  1. Przyjęcie zlecenia na  „Prowadzenie warsztatów z zakresu literatury/filozofii/myśli społecznej – filozofii polityki/historii oraz konsultacji (tutoring) dla uczestników II edycji Szkoły Letniej, które odbędą się w dniach 01-05.08.2023 r. w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship”,   wiąże się ze zgodą na udzielenie nieodwołalnej zgody Zleceniobiorcy na to, aby jego wizerunek i głos oraz jego wypowiedzi (wraz z imieniem i nazwiskiem) – w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane i udostępnianie przez Instytut De Republica dla celów związanych z działalnością Instytutu. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na polach eksploatacji:

  • utrwalanie, kopiowanie na dowolny nośnik, kopiowanie w całości lub w części we wszelkiego rodzaju materiałach naukowych, technicznych, promocyjnych i szkoleniowych wykorzystywanych w mediach drukowanych, w działalności prasowej, radiowej i telewizyjnej;

  • wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu;

  • publiczne wykonywanie, powielanie, wystawianie, wyświetlanie; najem, dzierżawa, wypożyczanie do nieodpłatnego wykorzystania;

  • nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity; transmisja komputerowa (sieć szerokiego dostępu, Internet), oraz zezwalanie na tworzenie i nadawanie kompilacji.

 

Oferujemy:

– umowę  zlecenie

– atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Składanie ofert:

Oferty z opisem dorobku naukowego oraz ofertą cenową/ określeniem wynagrodzenia/,  prosimy składać do Koordynatora Programu JCF  drogą mailową a.mazurek@conrad.iderepublica.pl  oraz do wiadomości: rekrutacja@iderepublica.pl  

Pod tym adresem mailowym także uzyskacie Państwo odpowiedzi na ewentualne pytania nt.  rekrutacji i zlecenia.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (28/07/2023 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 28/07/2023 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "UMOWA ZLECENIE – Prowadzenie warsztatów z zakresu literatury/filozofii/myśli społecznej – filozofii polityki/historii oraz konsultacji (tutoring) dla uczestników II edycji Szkoły Letniej, które odbędą się w dniach 01-05.08.2023 r. w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship [4 osoby]"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "UMOWA ZLECENIE – Prowadzenie warsztatów z zakresu literatury/filozofii/myśli społecznej – filozofii polityki/historii oraz konsultacji (tutoring) dla uczestników II edycji Szkoły Letniej, które odbędą się w dniach 01-05.08.2023 r. w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship [4 osoby]"
  • drogą elektroniczną na adres email . W tytule prosimy o wpisanie "UMOWA ZLECENIE – Prowadzenie warsztatów z zakresu literatury/filozofii/myśli społecznej – filozofii polityki/historii oraz konsultacji (tutoring) dla uczestników II edycji Szkoły Letniej, które odbędą się w dniach 01-05.08.2023 r. w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship [4 osoby]". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 24/07/2023, 18:56:14
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica