Rozstrzygnięte

ARCHIWISTA – zasobu archiwalnego oraz innych materiałów wskazanych przez Instytut De Republica (um. zlecenie)

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

 

Wykonanie  usług związanych z porządkowaniem zasobu archiwalnego pozostawionego przez prof. Jerzego Szackiego.

 

Zlecenie będzie obejmować  następujące czynności:

  • uporządkowanie zasobu archiwalnego – księgozbioru oraz innych dokumentów;
  • skatalogowanie zasobu archiwalnego, według porządku wskazanego przez Zleceniobiorcę;
  • archiwizację dokumentacji.

Czas trwania zlecenia  8 – 10 miesięcy. 

 

Wymagania 

  1. Zleceniobiorca musi posiadać umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.
  2. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z najlepszą wiedzą i z zachowaniem najwyższej staranności.
  3. Zleceniobiorca będzie współpracować ze Zleceniodawcą w toku wykonywania Przedmiotu Umowy.

Oferujemy

  • pracę w oparciu o umowę zlecenie/ o dzieło, atrakcyjne wynagrodzenie 

 

 

Ofertę  cenową  / stawkę godzinową  za pracę przy archiwizowaniu dokumentacji  oraz  opis doświadczenia / CV

należy przesłać na adres: rekrutacja@iderepublica.pl orz do wiadomości  l.golab@iderepubllica.pl 

do 2 grudnia 2022 do godz. 12.00.

 

 

Więcej  informacji  można uzyskać  telefonicznie, pod numerem tel. 48 (22) 295 07 29  lub mailowo: instytut@iderepublica.pl 

 

 

 

 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (02/12/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 02/12/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ARCHIWISTA – zasobu archiwalnego oraz innych materiałów wskazanych przez Instytut De Republica (um. zlecenie)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ARCHIWISTA – zasobu archiwalnego oraz innych materiałów wskazanych przez Instytut De Republica (um. zlecenie)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ARCHIWISTA – zasobu archiwalnego oraz innych materiałów wskazanych przez Instytut De Republica (um. zlecenie)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 29/11/2022, 18:15:54
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica