Rozstrzygnięte

FOTOGRAF (umowa zlecenie/ o dzieło) – rejestracja fotograficzna spotkań J.C.F.

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Przedmiotem umowy zlecenia/ o dzieło będzie  rejestracja fotograficzna spotkań, które odbędą się w dniach: 5 grudnia 2022, 9 stycznia 2023, 13 lutego 2023, 13 marca 2023, 17 kwietnia 2023, 22 maja 2023  w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, ul. Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, 00-028 Warszawa (dalej: „Dzieło”) w ramach realizowanego przez Instytut De Republica programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship obejmującego serię seminariów i wykładów dla uczestników programu oraz obróbkę wykonanych fotografii.

Godziny trwania  każdego ze spotkań: 18:00-21:00

Miejsce:  Marzyciele i Rzemieślnicy (ul. Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, 00-028 Warszawa)

IDR zastrzega sobie prawo zmiany terminów.

IDR zobowiązuje się przekazać Wykonawcy informację o chęci zmiany terminów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Wymagania

  • przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • znajomość oprogramowania do retuszu zdjęć 
  • dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność i samodzielność w działaniu

 

Oferujemy

  • pracę w oparciu o umowę zlecenie/ o dzieło , atrakcyjne wynagrodzenie 

 

Ofertę cenową za rejestrację każdego wydarzenia (lub łącznie wszystkich wydarzeń) z zaznaczeniem kwot netto i brutto 

oraz  opis doświadczenia/ewentualnie portfolio/ należy przesłać na adres: zamowienia.publiczne@iderepubllica.pl  oraz rekrutacja@iderepublica.pl

 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (02/12/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 02/12/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "FOTOGRAF (umowa zlecenie/ o dzieło) – rejestracja fotograficzna spotkań J.C.F."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "FOTOGRAF (umowa zlecenie/ o dzieło) – rejestracja fotograficzna spotkań J.C.F."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "FOTOGRAF (umowa zlecenie/ o dzieło) – rejestracja fotograficzna spotkań J.C.F.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 29/11/2022, 16:02:34
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica