Rozstrzygnięte

FOTOGRAF (umowa zlecenie/ o dzieło) – rejestracja fotograficzna spotkań J.C.F.

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Przedmiotem umowy zlecenia/ o dzieło będzie  rejestracja fotograficzna spotkań, które odbędą się w dniach: 5 grudnia 2022, 9 stycznia 2023, 13 lutego 2023, 13 marca 2023, 17 kwietnia 2023, 22 maja 2023  w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, ul. Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, 00-028 Warszawa (dalej: „Dzieło”) w ramach realizowanego przez Instytut De Republica programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship obejmującego serię seminariów i wykładów dla uczestników programu oraz obróbkę wykonanych fotografii.

Godziny trwania  każdego ze spotkań: 18:00-21:00

Miejsce:  Marzyciele i Rzemieślnicy (ul. Bracka 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, 00-028 Warszawa)

IDR zastrzega sobie prawo zmiany terminów.

IDR zobowiązuje się przekazać Wykonawcy informację o chęci zmiany terminów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Wymagania

  • przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • znajomość oprogramowania do retuszu zdjęć 
  • dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność i samodzielność w działaniu

 

Oferujemy

  • pracę w oparciu o umowę zlecenie/ o dzieło , atrakcyjne wynagrodzenie 

 

Ofertę cenową za rejestrację każdego wydarzenia (lub łącznie wszystkich wydarzeń) z zaznaczeniem kwot netto i brutto 

oraz  opis doświadczenia/ewentualnie portfolio/ należy przesłać na adres: zamowienia.publiczne@iderepubllica.pl  oraz rekrutacja@iderepublica.pl

 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (02/12/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 02/12/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "FOTOGRAF (umowa zlecenie/ o dzieło) – rejestracja fotograficzna spotkań J.C.F."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "FOTOGRAF (umowa zlecenie/ o dzieło) – rejestracja fotograficzna spotkań J.C.F."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "FOTOGRAF (umowa zlecenie/ o dzieło) – rejestracja fotograficzna spotkań J.C.F.".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 29/11/2022, 16:02:34
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica