Zapiski 1929–1934

Antoni Szymański

„Zapiski 1929–1934” to dziennik–pamiętnik autorstwa ks. Antoniego Szymańskiego, profesora i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie II Rzeczypospolitej, działacza społecznego, pedagoga, publicysty. Ten wybitny przedstawiciel katolickiej myśli społecznej jest autorem ponad 200 rozpraw i artykułów, które obejmują swoją tematyką problemy etyczne, filozoficzne, socjologiczne, ekonomiczne, polityczne i prawne, potwierdzając wnikliwość obserwacji ówczesnej sytuacji społecznej i politycznej, zarówno polskiej, jak i europejskiej. Publikowane „Zapiski…” dotyczą czasu, kiedy ks. Szymański pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL oraz początków sprawowania urzędu rektora, a ich szczegółowego opracowania podjął się ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, autor wielu prac z zakresu historii prawa i europejskiej kultury prawnej, również rektor KUL – w latach 2012–2020.

Książka „Zapiski 1929–1934” Antoniego Szymańskiego to pierwsza praca w serii „Rękopis Odnaleziony” Instytutu De Republica. W ramach serii będą publikowane rękopisy – odnalezione między innymi w depozytach bibliotek – które nigdy wcześniej nie zostały wydane drukiem. Wśród planowanych tematów znajdą się rękopisy historyczne, prawnicze, teologiczne, wspomnienia pisarzy i poetów oraz inne teksty literackie.

Przedmowa i opracowanie: Antoni Dębiński

***

Zapiski 1929–1934

Waga: 1 kg
Wymiary: 16 × 23 × 2 cm
Autor: Antoni Szymański
Język: polski
Oprawa: twarda płócienna
Liczba stron: 200
Rok wydania: 2022
Serie wydawnicze: Rękopisy odnalezione
Wydawca: Instytut De Republica
Zakres publikacji: Historia
ISBN: 978-83-67253-29-1

Kup online
Okładka:

Załączniki: