Zapiski 1929–1934

Antoni Szymański

„Zapiski 1929–1934” to dziennik–pamiętnik autorstwa ks. Antoniego Szymańskiego, profesora i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie II Rzeczypospolitej, działacza społecznego, pedagoga, publicysty. Ten wybitny przedstawiciel katolickiej myśli społecznej jest autorem ponad 200 rozpraw i artykułów, które obejmują swoją tematyką problemy etyczne, filozoficzne, socjologiczne, ekonomiczne, polityczne i prawne, potwierdzając wnikliwość obserwacji ówczesnej sytuacji społecznej i politycznej, zarówno polskiej, jak i europejskiej. Publikowane „Zapiski…” dotyczą czasu, kiedy ks. Szymański pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL oraz początków sprawowania urzędu rektora, a ich szczegółowego opracowania podjął się ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, autor wielu prac z zakresu historii prawa i europejskiej kultury prawnej, również rektor KUL – w latach 2012–2020.

Książka „Zapiski 1929–1934” Antoniego Szymańskiego to pierwsza praca w serii „Rękopis Odnaleziony” Instytutu De Republica. W ramach serii będą publikowane rękopisy – odnalezione między innymi w depozytach bibliotek – które nigdy wcześniej nie zostały wydane drukiem. Wśród planowanych tematów znajdą się rękopisy historyczne, prawnicze, teologiczne, wspomnienia pisarzy i poetów oraz inne teksty literackie.

Przedmowa i opracowanie: Antoni Dębiński

Premiera wydawnicza: 2022

Okładka: