Wydarzenia bydgoskie 1939 roku

Redakcja naukowa: Bogusław Kopka

Monografia naukowa „Wydarzenia bydgoskie 1939 roku.” to efekt konferencji zorganizowanej przez Instytut De Republica 3 września 2021 roku, w rocznicę tzw. wydarzeń bydgoskich – jednego z najboleśniejszych epizodów września 1939 roku.

Tragiczne wydarzenia pierwszych dni i tygodni II wojny światowej, które rozegrały się w Bydgoszczy i na Pomorzu, mają szczególne miejsce w pamięci Polaków. To właśnie na tych terenach Niemcy dokonali największej zbrodni w 1939 roku – zbrodni pomorskiej, w której zginęło co najmniej 30 tys. osób. Pomorze stało się poligonem doświadczalnym dla ludobójczych działań wojskowych i policyjnych formacji III Rzeszy niemieckiej i Selbstschutzu na ziemiach polskich. Tom studiów historycznych Wydarzenia bydgoskie 1939 roku jest pierwszą publikacją naukową wydaną w serii „Monografie Instytutu De Republica”. Prezentowana książka stanowi pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut De Republica 3 września w Bydgoszczy. Jej celem było upamiętnienie tragicznych wydarzeń, określanych przez niemiecką propagandę wojenną jako Bromberger Blutsonntag.

Podstawę publikacji Wydarzenia bydgoskie 1939 roku stanowi sześć wygłoszonych na konferencji referatów. Pracę uzupełniają ilustracje: plansze z wystawy oraz fotoreportaż z konferencji. Tom studiów historycznych otwiera tekst Marka Romaniuka traktujący o niełatwej koegzystencji niemieckich i polskich mieszkańców Bydgoszczy w okresie międzywojennym. W następnych artykułach Marek Kornat pisze o niemieckiej propagandzie antypolskiej z 3 września 1939 roku, Sylwia Grochowina prezentuje sylwetkę nazistowskiego zbrodniarza – Karla Friedricha Straussa, Paweł Kosiński przedstawia wyniki badań odnośnie do liczby zabitych w Bydgoszczy 3 i 4 września 1939 roku, a Janusz Kutta wyjaśnia pojęcie Bromberger Blutsonntag. Studia zamyka esej Bogusława Kopki o naturze wojny totalnej w kontekście września 1939 roku.

 

Informacje o redaktorze:

Dr hab. Bogusław Kopka – historyk; posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie pracy w administracji publicznej oraz w szkolnictwie wyższym i nauce polskiej; pełnił funkcję kierownika projektu badawczego, prodziekana ds. nauki, kierownika Zakładu Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz zastępcy dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita. Redaktor i edytor dokumentów oraz wyborów źródeł z XX wieku. Autor książek  Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa (2007), za którą otrzymał nagrodę KLIO oraz Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944–1956 (2019), która została wyróżniona w Konkursie im. Janusza Kurtyki (2020).

***

Wydarzenia bydgoskie 1939 roku

Waga: 2 kg
Wymiary: 15.7 × 24.4 × 2.00 cm
Redakcja naukowa: Bogusław Kopka
Rok wydania: 2022
Oprawa: twarda papierowa
Język: polski
Wydanie: pierwsze
Serie wydawnicze: Monografie Instytutu de Republica
Zakres publikacji: Historia
Wydawca: Instytut De Republica

Okładka:

Załączniki: