Sztuczna inteligencja w wymiarze sprawiedliwości. Wytyczne Rady Europy dotyczące spraw cywilnych

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski

Sztuczna inteligencja (AI – ang. artificial intelligence) przenika już do prawie każdego aspektu naszego życia osobistego i zawodowego. Zjawisko to wkracza też do wymiaru sprawiedliwości. Na całym świecie nowe koncepcje wymiaru sprawiedliwości przyszłości zajmują czołowe miejsce w debacie dotyczącej reformy systemów sądowniczych.

„Sztuczna inteligencja w wymiarze sprawiedliwości. Wytyczne Rady Europy dotyczące spraw cywilnych”  to pierwsza publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica w serii „Poznanie Prawa”. Stanowi ona cenną pozycję z zakresu szeroko rozumianej problematyki prawnych aspektów sztucznej inteligencji i prezentuje wyniki kilkuletniego projektu badawczego. Jedną z głównych motywacji do napisania tej monografii była chęć praktycznego i odmitologizowanego spojrzenia na sztuczną inteligencję, które obejmuje rzeczywiste i aktualne możliwości nowych technologii.

Kup online
Okładka:

Załączniki: