Przegląd Legislacyjny 1 (119)/2022 Rok XXIX

Instytut De Republica, Rządowe Centrum Legislacji

„Przegląd Legislacyjny” to kwartalnik o charakterze naukowym, w którym są umieszczane wyłącznie oryginalne, wcześniej niepublikowane opracowania, dotyczące szeroko pojętej problematyki legislacji oraz aktualne informacje na temat działań Rady Legislacyjnej. Kwartalnik jest kierowany do wszystkich zainteresowanych procesem tworzenia prawa, a w szczególności legislatorów, przedstawicieli administracji rządowej, samorządów terytorialnych, wymiaru sprawiedliwości.

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa. Czasopismo posiada 70 pkt w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

***

Przegląd Legislacyjny 1 (119)/2022 Rok XXIX

Waga: 1 kg
Wymiary: 16 × 24 × 1.5 cm
Język: polski
Kwartał wydania: I kwartał 2022
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2022
Wydawca: Instytut De Republica, Rządowe Centrum Legislacji
Zakres publikacji: Prawo
Serie wydawnicze: Akty prawne
ISSN: 1426-6989

 

Kup online
Okładka:

Załączniki: