Prawo własności warstwowej. Zagadnienia wybrane

Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik

Dynamiczny rozwój gospodarczy Polski, szczególnie w ostatnich latach doprowadził do sytuacji, w której klasycznie rozumiane prawo własności dotyczące nieruchomości stało się niewystarczające w obliczu przyszłych wyzwań dla polskiej gospodarki.

Publikacja „Prawo własności warstwowej. Zagadnienia wybrane” przygotowana przez Instytut De Republica zawiera szereg artykułów potwierdzających wielowątkowe ujęcie wskazanego tematu i podejście z kilku perspektyw. Zaprezentowane referaty świadczą o tym, iż zagadnienie prawa własności warstwowej ma wybitnie interdyscyplinarny charakter.

Monografia ma stać się fundamentem dla dalszej dyskusji nad rozwiązaniami prawnymi, których efektem będzie wprowadzenie w Polsce kompleksowych i efektywnie funkcjonujących rozwiązań z zakresu prawa własności warstwowej.

Książka „Prawo własności warstwowej. Zagadnienia wybrane” to efekt konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut De Republica oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej w 2021 roku.

Kup online
Okładka: