Królewska gra. Szachy w historii i kulturze

Redakcja naukowa: Dariusz Karczewski

Publikacja wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica będzie zawierać zbiór artykułów poświęconych szachom i sportowi szachowemu w kulturze, historii i współczesności. Rozpocznie ją tekst o unikatowym, niemal kompletnym, zestawie figur tzw. Szachów Sandomierskich z XII/XIII w. Kolejny artykuł poświęcony zostanie grze w szachy jako narzędziu edukacji średniowiecznego społeczeństwa. W następnym rozdziale czytelnik może poznać miłośników, protektorów i mecenasów szachów w dobie II Rzeczypospolitej.  Dwa artykuły będą poświęcone szachom w kontekście regionu Pomorza i Kujaw, historii sportu szachowego na Pomorzu i Kujawach w ostatnim stuleciu oraz sekcji szachowej  Klubu Sportowego Gwiazda Bydgoszcz. Tom zakończą prace poświęcone politycznej historii szachów w napiętym okresie „zimnej wojny” oraz motywom szachów w sztuce.

Kup online
Okładka:

Załączniki: