Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Instytut De Republica, Rządowe Centrum Legislacji

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym aktem prawnym (ustawą zasadniczą) Rzeczypospolitej Polskiej. Została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r. oraz podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 roku.

***
Seria „Akty Prawne”
Projekt realizowany przez Wydawnictwo Instytutu De Republica we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji w ramach upowszechniania wiedzy o legislacji. Publikacje zawierać będą obszerne wstępy/komentarze do wybranych aktów prawnych oraz pełne treści norm prawnych.

 

Kup online
Okładka: