Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Instytut De Republica

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. jest kolejną publikacją tekstu uchwalonego przez Zgromadzenie Narodowe  w roku 1997 opatrzoną wprowadzeniem dr. hab. Krzysztofa Szczuckiego i ilustrowaną fotografiami uczestników prac konstytucyjnych.

„Konstytucja jest aktem podstawowym dla państwa – wspólnoty politycznej. Kreuje nie tylko podstawowe zasady ustrojowe oraz układ instytucjonalny, lecz także deklaruje (…) dobra, dzisiaj określane raczej jako wartości, najważniejsze dla tej wspólnoty. Nikt nie może wątpić, że konstytucja jest aktem bezsprzecznie najwyższej mocy, tak wobec wewnętrznych aktów normatywnych, jak i wobec zewnętrznych, włączanych na różnych podstawach do wewnętrznego porządku prawnego. Jest ona punktem podstawowego odniesienia w obrocie prawnym, zazwyczaj jako kontekst interpretacyjny w procesie wykładni dla Trybunału Konstytucyjnego także jako wzorzec kontroli aktów normatywnych.
(…)
Oddawana do rąk czytelnika publikacja może być interesująca także w aspekcie historycznym. Tekst Konstytucji przeplatany jest ilustracjami. Znalazły się na nich fotografie osób, które aktywnie uczestniczyły w pracach konstytucyjnych od samego początku transformacji ustrojowej.”

Z Wprowadzenia dr. hab. Krzysztofa Szczuckiego

***

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Waga: 1 kg
Wymiary: 21 × 28 × 2 cm
Język: polski
ISBN: 978-83-67253-39-0
Oprawa: twarda płócienna
Liczba stron: 140
Wydawca: Instytut De Republica
Zakres publikacji: Prawo
Rok wydania: 2022

Okładka:

Załączniki: