The Vistula GULAG: Communist Labour Camps in Poland 1944-1956 [GUŁAG nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944–1956]

Bogusław Kopka

Przetłumaczona na język angielski książka Bogusława Kopki to przejmująca opowieść o najbardziej tajemniczym i okrutnym okresie w najnowszych dziejach Polski. Autor, historyk i nauczyciel akademicki, bazując na dokumentach bezpieki i zachowanych wspomnieniach więźniów odkrywa zapomnianą historię obozów pracy przymusowej dla więźniów skazanych za przynależność do konspiracyjnych organizacji niepodległościowych. Choć w wolnej Polsce toczy się konflikt o nadanie tej zbrodni właściwej nazwy, Bogusław Kopka uznaje, że było to powielenie sowieckiego systemu Gułagu.

Mężczyźni, kobiety z małymi dziećmi. W sumie 300 tysięcy więźniów, przynajmniej 25 tysięcy ofiar. Łączyło ich miejsce kaźni, którym były tak zwane obozy pracy przymusowej w stalinowskiej Polsce: Rembertów, Łambinowice, Jaworzno, Potulice, nieludzkie traktowanie, morderczy wysiłek i zbrodniarze w mundurach bezpieki. Te historie poznajemy z licznych relacji świadków, którzy na przełomie lat 40. i 50. XX wieku trafili do obozów pracy.

***

Bogusław Kopka (ur. 1969) – autor publikacji z zakresu II wojny światowej oraz dziejów PRL, w tym Obozy pracy w Polsce (19441950). Przewodnik encyklopedyczny (2002) i Konzentrationslager Warschau: historia i następstwa (2007), za którą otrzymał nagrodę KLIO. Publikował też artykuły na tematy historyczne w wielu polskich dziennikach i tygodnikach. Mieszka w Warszawie.

Okładka: