Demokracja liberalna. Źródła, ustanowienie (?) i kres (?)

Bogdan Szlachta

Demokracja jest jednym z najczęściej przywoływanych w debatach publicznych pojęć i zarazem jednym z najbardziej wieloznacznych. Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, prawnik i filozof, specjalista w zagadnieniach związanych z historią myśli politycznej,  we wstępie do swojej publikacji zaznacza, że „Demokracja liberalna” to złożenie przyjęte stosunkowo niedawno, obejmujące dwa „momenty” – demokratyczny i liberalny. Ten truizm skrywa istotny problem wstępny: złączenie obu zmusza do ich rozpoznania, uchwycenia tego, co stanowi ich „punkty centralne”, by nie rzec ich „istoty”, by możliwe było ustalenie, co oznacza złożenie obu oraz co każdy z nich wnosi do niego, czy istota każdego z nich zostaje w złożeniu zachowana oraz czy w związku z różnymi przemianami ulegają one zmianom tak „w sobie”, jak i w złożeniu z drugim „momentem”.

Autor książki  Demokracja liberalna. Źródła, ustanowienie (?) i kres (?) analizuje zarówno źródła demokracji liberalnej, jak i historię jej rozwoju. Zachęca czytelnika do zrozumienia filozofii politycznej świata antycznego, średniowiecznego i współczesnego. Publikacja to także wnikliwa analiza zagrożeń dla demokracji liberalnej oraz zaproszenie do debaty nad jej kondycją we współczesnym świecie.

Publikacja otrzymała nominację do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza 2023.

***

Demokracja liberalna. Źródła, ustanowienie (?) i kres (?)

Autor: Bogdan Szlachta
ISBN: 978-83-67253-30-7
Język: polski
Liczba stron: 690
Oprawa: twarda płócienna
Rok wydania: 2022
Serie wydawnicze: Ogólna
Wydawca: Instytut De Republica
Waga: 2 kg
Wymiary: 18 × 25 × 4 cm

Okładka:

Załączniki: