Rola polskiej prezydencji w OBWE w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa w 2022 roku

dr Bartosz Koziński

W 2022 roku Polska po raz drugi, rozpoczęła swoją prezydencję w OBWE. Zadaniem niniejszej analizy jest wskazanie, jak dotychczasowa historia działania organizacji wpłynęła na jej współczesny obraz w środowisku międzynarodowym oraz jakie wyzwania stoją przed polską prezydencją? Analizując wystąpienie szefa polskiej dyplomacji (inaugurujące przewodnictwo) oraz aktualną sytuację geopolityczną w obszarze postradzieckim należy wskazać, że problemy stojące przed polskim przewodnictwem w OBWE można podzielić na trzy nurty.

Pierwszym jest wojna ukraińsko-rosyjska. Drugim są niezakończone konflikty militarne w Naddniestrzu, Abchazji, Górskim Karabachu i Osetii Południowej. Trzecim jest natomiast łamanie praw człowieka na Białorusi, w Rosji, w Kazachstanie i na Ukrainie (w miejscach znajdujących się w strefie działań zbrojnych). Dla Polski kluczowym wyzwaniem w OBWE będzie zatem przede wszystkim tworzenie kanałów komunikacji i koordynacja wysiłków innych państw (zwłaszcza zagrożonych rosyjskim imperializmem) w celu osiągnięcia porozumienia gwarantującego bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej.