Rekomendacje dotyczące oceny dowodów elektronicznych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem blockchain oraz cloud computing

dr hab. Marek Świerczyński, prof. ucz., dr Zbigniew Więckowski

Wytyczne Rady Europy w sprawie dowodów elektronicznych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym przyjęte zostały przez Komitet Ministrów Rady Europy 30 stycznia 2019 roku. Projekt wytycznych został opracowany przez Komitet Rady Europy – European Committee on Legal Co-operation (CDCJ). Celem wytycznych jest dostarczenie praktycznych wskazówek sądom i innym właściwym organom pełniącym funkcje orzecznicze, specjalistom, w tym prawnikom, oraz stronom postępowania w zakresie postępowania z dowodami elektronicznymi w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Wytyczne dotyczą między innymi zeznań ustnych składanych za pośrednictwem zdalnego łącza, wykorzystania, gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dowodów elektronicznych.