Quo vadis Afganistanie? Analiza wybranych aktualnych uwarunkowań wewnętrznych

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski

15 sierpnia 2022 r. minął rok od ponownego przejęcia władzy przez talibów w Afganista­nie. Pomimo upływu czasu tamtejsza sytuacja jest nadal wysoce niestabilna, dotyczy to nie tylko sfery politycznej, społecznej czy ekonomicznej, ale także informacyjnej. Spośród napływających nielicznych informacji trudno stworzyć pełen obraz tamtejszych realiów. Głównym celem opracowania jest analiza wybranych, szczególnie istotnych determinantów wewnętrznych występujących współcześnie1 w Afganistanie oraz ukazanie zachodzących pomiędzy nimi różnorakich interakcji. Ich szczegółowe omówienie jest bardzo pomocne pod­czas rozpatrywania najnowszych kluczowych wydarzeń rozgrywających się w Afganistanie, a związanych między innymi z wycofaniem sił NATO, którym pomimo dwudziestoletnich wysiłków oraz olbrzymich nakładów nie udało się zaprowadzić bezpieczeństwa i stabilizacji w tym państwie. Innym bezpośrednio związanym z tym procesem elementem jest spekta­kularny sukces talibów, którzy niezwykle szybko opanowali afgańskie terytorium. Kom­pleksowe zrozumienie tych zdarzeń oraz towarzyszących im innych rozlicznych zagadnień, w tym obecnej sytuacji, podobnie jak prognozowanie dalszych potencjalnych scenariuszy nie jest możliwe bez dogłębnej analizy uwarunkowań wewnętrznych występujących w Afgani­stanie. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują na przykład następujące determinanty: uwarunkowania etniczno-kulturowe, poglądy oraz działania talibów, problem terroryzmu i fundamentalizmu islamskiego, geopolityczne oraz geoekonomiczne znaczenie Afganistanu, czy kwestia produkcji i handlu narkotykami.