Opozycja klasycyzmu i romantyzmu oraz tzw. spór klasyków z romantykami jako kategorie uniwersalne polskiej kultury literackiej

dr hab. Karol Samsel

Podstawowym celem studium jest wieloperspektywiczne ukazanie historycznej figury walki klasyków z romantykami w funkcji paradygmatu, ośrodka dyskursu, a nawet uniwersalnej kategorii krytycznoliterackiej. Autor odnosi się do współczesnego stanu badań nad figurą, szczególnie tego romantologicznego (Tomasz Jędrzejewski, Marek Stanisz) oraz historycz­nego układu odniesień (Stefan Kawyn, Wacław Bilip). Problematykę naświetla wielostron­nie: z perspektywy wyznaczanej przez koncepcję historii literatury jako prowokacji Hansa Roberta Jaussa, a także z uwzględnieniem punktu widzenia komparatysty dyskursów. Reali­zacji i aktualizacji figury dopatruje się w: 1) debacie krytycznoliterackiej wokół dramatów Zofii Nałkowskiej sugerującej gdzieniegdzie retorykę walki płci (teksty A. Słonimskiego), 2) „popaździernikowym sporze o wyobraźnię twórczą” oraz w 3) sporze o Kinderszenen Jarosława Marka Rymkiewicza.