Opinia prawna w sprawie wymogów europejskich dotyczących wykorzystania technologii opartych na sztucznej inteligencji w postępowaniach cywilnych i administracyjnych

dr hab. Marek Świerczyński, prof. ucz., dr Zbigniew Więckowski

Opracowywanie wytycznych dotyczących mechanizmów rozwiązywania sporów online podjęte zostało w Radzie Europy już w 2016 roku. Komitet Rady Europy – European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) przeprowadził wówczas badanie wykonalności działania na rzecz opracowania wytycznych mających na celu zapewnienie zgodności z art. 6 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Kontynuacją działań było sporządzenie przez CDCJ projektu wytycznych. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął wytyczne 16 czerwca 2021 roku.

Wytyczne dotyczą wykorzystania nowych technologii w istniejących postępowaniach sądowych i tego w jaki sposób gwarancje sądowe zawarte w Konwencji mogą być chronione w przypadku stosowania elektronicznych mechanizmów rozwiązywania sporów.