Komedie Moliera w świetle nowoczesnych teorii komizmu

dr hab. Karol Samsel

Celem studium jest ukazanie Molierowskich komedii w perspektywie XIX-wiecznych teorii i koncepcji komizmu, m.in. Friedricha Hebbla oraz Emila Kraepelina, a także przedstawienie Molierowskiej antropologii komediowej w duchu tzw. katharsis komediowego, uobecnionego – jak wiele na to wskazuje – w Skąpcu, w Mizantropie i w Improwizacji wersalskiej. Szczególną uwagę autora skupia na sobie Molierowska komedia autotematyczno-metateatralna. W tek­ście położony zostaje nacisk na XX-wieczny sposób czytania Moliera w Polsce, szczególnie Stanisława Brzozowskiego, oraz paralelę między jego teatralną obecnością w 1918 roku a ruchem skamandryckim.