Francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Kamila Groszkowska

W styczniu 2022 r. Francja objęła sześciomiesięczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej jako pierwsze państwo nowego trio prezydencji, wraz z Republiką Czeską oraz Szwecją. Jest to szczególny okres dla Francji ze względu na podwójne wybory zaplanowane na pierwszą połowę roku: wybory prezydenckie w kwietniu oraz wybory do Zgromadzenia Narodowego w czerwcu. Dla ubiegającego się o reelekcję Emmanuela Macrona przewodniczenie Radzie daje szansę na wzmocnienie wizerunku jako kompetentnego polityka i męża stanu oraz na wdrożenie swojej koncepcji politycznej dla Europy, ogłoszonej już w 2017 r. po objęciu urzędu prezydenta. Hasłem prezydencji francuskiej jest silna i niezależna Europa, samodzielnie decydująca o swojej przyszłości. Główne priorytety obejmują transformację cyfrową, ekolo­giczną oraz społeczną oraz wzmocnienie potencjału militarnego, ekonomicznego i społecz­nego Europy. Okres prezydencji francuskiej został zdominowany przez rosyjską inwazję na Ukrainę, która wpłynęła na prace Rady i główne kierunki polityki europejskiej.