Ekonomiczna analiza prawa w procesie stanowienia i stosowania prawa: doświadczenia polskie i zagraniczne

dr hab. Krzysztof Koźmiński

Artykuł koncentruje się na przedstawieniu praktycznych aspektów ekonomicznej analizy prawa. Wymienione zostały obszary refleksji prawnej oraz konkretne zagadnienia, które są przedmiotem analiz prowadzonych w duchu law and economics. Zaprezentowano przykładowe zastosowania do ewaluacji obowiązujących instytucji prawnych, uwagi na temat „ekonomizacji” sądowych rozumowań prawniczych oraz oceny skutków regulacji w procesie legislacyjnym.