Efektywność polskiego modelu ustrojowego w świetle doświadczeń z 25 lat stosowania Konstytucji RP

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Autor poddał analizie efektywność polskiego systemu politycznego, ukształtowanego przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza dotyczy: władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, władzy sądowniczej, ochrony praw i wolności oraz konsekwencji integracji z Unią Europejską.