Analiza inicjatywy Trójmorza z perspektywy globalnej rywalizacji mocarstw w latach 2015–2021

Arkadiusz Stankowski

Zachodzące zmiany geopolityczne w drugiej połowie pierwszej dekady XXI doprowadziły do załamania się jednobiegunowego systemu światowego, którego hegemonem były nieprzerwanie od 1991 r. Stany Zjednoczone. Strukturalne zmiany w ładzie światowym doprowadziły do zbudowania i wzmocnienia potęgi Chińskiej Republiki Ludowej, będącej największym w historii ludzkości konkurentem dla dotychczasowego morskiego hegemona jakim są Stany Zjednoczone. Powstający stopniowo multipolarny system międzynarodowy powoduje zwiększenie politycznego oddziaływania i zaangażowania w kluczowych regionach świata.

Region Trójmorza (przestrzeń geopolityczna między Adriatykiem, Bałtykiem oraz Morzem Czarnym) z powodu własnego sworzniowego położenia politycznego dla Chin, Niemiec, Rosji oraz Stanów Zjednoczonych zajmuje kluczowe znaczenie. Autor artykułu posługuje się terminem „Trójmorze” jako przestrzeni geopolitycznej położonej między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę wypełnia region Trójmorza dla Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Rosji oraz w jaki sposób realizowano politykę państwa polskiego Trójmorza w odniesieniu do planowanych celów polityki Chin oraz Stanów Zjednoczonych.