Seminaria o Rzeczypospolitej – inauguracja | wykład prof. Andrzeja Nowaka pt. „Putin and the historical context of Russian imperial policy towards Central and Eastern Europe” („Putin i historyczny kontekst rosyjskiej polityki imperialnej wobec Europy Środkowo-Wschodniej”

Instytut De Republica we współpracy z Akademią Dyplomatyczną MSZ zainaugurował cykl spotkań poświęconych historii, tradycji i dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Serię seminariów otworzył wykład prof. Andrzeja Nowaka pt. „Putin and the historical context of Russian imperial policy towards Central and Eastern Europe” („Putin i historyczny kontekst rosyjskiej polityki imperialnej wobec Europy Środkowo-Wschodniej”), który odbył 12 kwietnia 2023 roku w Warszawie. Celem spotkań jest upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej, podjęcie zagadnienia polskiej racji stanu w XXI wieku oraz pokazanie, jak ważne miejsce w polityce międzynarodowej odgrywa region Europy Środkowo-Wschodniej. – Chcemy opowiedzieć zagranicznym dyplomatom mieszkającym w Polsce o tym, jak wygląda nasza historia – jak jest bujna, jak długa jest nasza tradycja republikanizmu i demokracji. Jako dyplomata pracujący na Zachodzie często słyszałem, że Polska jest młodą demokracją, od 1989 roku. Tymczasem nasze tradycje demokratyczne i republikańskie mają pięćset lat! Chcielibyśmy, aby ambasadorowie innych krajów w Polsce o tym wiedzieli – podkreślił podczas inauguracji cyklu prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, Dyrektor Instytutu De Republica.