Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby | wystąpienie

16 sierpnia 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Instytut De Republica wspólnie z Forum Dialogu i Współpracy Polska-Litwa oraz Forum Dialogi i Współpracy im. Jerzego Giedroycia wręczył nagrody naszym ukraińskim przyjaciołom: Ministrowi Spraw Zagranicznych Dmytro Kułebie, poecie, tłumaczowi i eseiście Serhijowi Żadanowi, historyczce prof. Natalii Jakowenko oraz ks. Serhijowi Dmitrievowi.