prokurator dr Rafał Łyżwa | Rola i znaczenie Prezydenta RP jako zwierzchnika Sił Zbrojnych – dawniej i współcześnie

Instytucja Prezydenta w Polsce na przestrzeni ostatnich stu lat W dniach 14-16 grudnia 2022 roku w Rzeszowie obyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Instytucja Prezydenta w Polsce (1922-2022). W stulecie śmierci pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut De Republica.

wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/XDOT0w8Zdtk

Powiązane filmy: