prof. dr hab. Tadeusz Wolsza | Miłośnicy, protektorzy i mecenasi gry szachowej w II Rzeczypospolitej

Zapraszamy do wysłuchania referatu prof. dra hab. Tadeusza Wolszy, który został wygłoszony podczas panelu naukowego „Królewska gra uwagi, wyobraźni i rozumu – szachy w polskiej historii i nauce” 27 listopada 2021 r. w Bydgoszczy.