prof. dr hab. Mirosław Lenart | Padewskie uniwersytety prawników i artystów jako punkt odniesienia dla akademickich aspiracji Jana Zamoyskiego

W dniach 17-19 marca 2022 roku w Zamościu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Janowi Zamoyskiemu. Przyczynkiem do jej zorganizowania była przypadająca na 2022 rok 480. rocznica jego urodzin. Zapraszamy do wysłuchania jednego z wykładu.