prof. dr hab. Marek Szydło | Idea republikanizmu w myśli politycznej i prawnej / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. dra hab. Marka Szydło, który został wygłoszony podczas inauguracji Instytutu De Republica.